BINNENSTADSVISIE

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, meer ruimte voor ondernemers en een prettiger verblijfsklimaat in de binnenstad.

Als wethouder binnenstad ben ik verantwoordelijk voor de binnenstadsvisie en de uitvoering daarvan. Na het vaststellen van de visie door de gemeenteraad zijn we aan de slag gegaan. De A-straat is heringericht en in het voorjaar beginnen we met de Brugstraat en de Munnikeholm. Alle informatie over de werkzaamheden en de plannen vind je op de website.