EXPERIMENT ZORGT VOOR LEVENDIGER WINKELSTRATEN

Minder regels leidt tot minder leegstand, meer ondernemerschap en een levendiger binnenstad.

Door ondernemers meer invloed te geven op wat wel en niet mag in een winkelstraat, is het straatbeeld aantrekkelijker geworden, het verblijfsklimaat verbeterd en de leegstand afgenomen. Veel van wat we leerden bij dit experiment is inmiddels in nieuw beleid vastgelegd. Mede hierdoor won de Zwanestraat in 2016 een belangrijke prijs.