SAMENWERKING LOONT

De Groninger City Club is tevreden over de samenwerking met de gemeente. Er is zoveel onderling vertrouwen, dat de GCC zelf een retailagenda heeft opgesteld.

De Retailagenda beschrijft hoe de detailhandel onze stad nog beter en mooier wil maken. De gemeente onderschrijft de agenda en wil de komende jaren samen met de ondernemers, Marketing Groningen en vele andere partijen uitvoering gaan geven aan deze agenda. Daar in worden thema's als kindvriendelijkheid, toerisme en digitale innovatie behandeld. Ik ben trots op de verbeterde verhoudingen tussen GCC en de gemeente!