HAAL MEER UIT JE AFVAL

In Groningen scheiden we ons afval. Dat doen we al heel goed, maar het kan altijd beter.

Daarom helpt de gemeente Stadjers hierbij. Door het nog makkelijker te maken om afval gescheiden aan te leveren. Door voorlichtingscampagnes en door het plaatsen van extra vuilnisbakken, papiercontainers en glascontainers. En dat alles zonder dat de afvalstoffenheffing hierdoor hoger is geworden. Ik ben altijd onder de indruk als ik zie hoe hard de mannen en vrouwen van Stadsbeheer in hun rode wagens werken om de stad netjes te houden.