Aan het weldenkende deel van de PvdA in Groningen

Beste sociaal-democraten,

Uw fractievoorzitter, Arjan de Rooij, liep in uw partijblad leeg over de VVD. Ik kan me dat wel voorstellen. Maar ik voel toch de behoefte om u, dat deel van de leden van de PvdA die het beste met de stad voorhebben en die niet slechts achter de baantjes aanzitten, te vertellen hoe het echt zit. De VVD weigert om zich te laten intimideren door de powerplay van uw fractievoorzitter en zijn collegevrienden. En dat lijkt me terecht. Ik zou bijna zeggen: dat zouden meer mensen moeten doen.

Over Meerstad. Een miljoenenproject. Zowel de gemeente Slochteren als de provincie zijn, net als de marktpartijen, dolblij dat ze hun nek bevrijd hebben van deze molensteen. En wat doet de coalitie in de Stad? Die vindt het vreemd dat de VVD (en andere oppositiepartijen) weigeren de panklare “oplossing”, die achter de schermen is bekokstoofd en waar op geen enkele manier wat aan veranderd mocht worden, zomaar te slikken. Dat er veel mis is met de oplossing voor Meerstad blijkt ook uit het gegeven dat meneer De Rooij nauwelijks iets vertelt over de plannen voor meerstad, maar slechts de kolommen van uw ledenblad vervuilt met domme retoriek over mijn fractie. Ik maak daar verder geen woorden aan vuil, maar constateer dat de frustratie bij meneer De Rooij nogal diep zit.

Is het vreemd dat meneer De Rooij zo gefrustreerd is? Nee, ik begrijp dat wel. De oppositie krijgt namelijk iets te vaak gelijk. Neem de begroting over 2012. Wij waarschuwden dat deze te optimistisch was, niet degelijk, niet solide of robuust. Een aantal grote tegenvallers waren te voorspellen, maar de wethouder van financiën vond het niet nodig om daar rekening mee te houden. Dus de voltallige oppositie (minus de ChristenUnie, maar die beschouwen zichzelf eigenlijk niet als oppositie) stemde tegen. Nou ja, wie gelijk heeft gekregen hoef ik u niet te vertellen.

Iedereen weet dat het college van BenW in de problemen zit. Het gaat niet goed met de financiën en er moeten nu nadrukkelijk keuzes worden gemaakt. Dat zorgt voor spanning tussen de verschillende partijen. U, als PvdA-lid, weet als geen ander dat er, laten we het netjes noemen, ‘meerdere stromingen’ zijn in de Groningse afdeling. En dus ook in de fractie. De meerderheid van de ‘stroming’ van meneer De Rooij in de fractie is minimaal. Dat komt overigens vooral omdat meneer De Rooij op dezelfde manier met zijn fractie omgaat als met andere partijen: op basis van powerplay (wat neerkomt op vooral vaak boos woorden) het gelijk halen. Dat gaat natuurlijk niet heel lang goed.

Kortom: de coalitie is in de problemen. En de fractie van de PvdA mort, vooralsnog achter de schermen. Meneer De Rooij heeft er alle belang bij om de VVD als onbetrouwbaar neer te zetten. Dan is er namelijk een serieus alternatief minder. Ik hoor het hem zeggen: “Maar wat wil je dan? Met de VVD? Dat kan toch niet! Die roeptoeters!” En dan wordt hij weer boos. Inderdaad, stukje powerplay.

Laat u niets wijsmaken. De VVD is altijd bereid verantwoordelijkheid te nemen en blijft een prima bestuurderspartij. Zelfs in deze barre tijden en ondanks meneer De Rooij. Bij ons geldt: afspraak is afspraak. Wij zijn nooit doof voor verstandige opmerkingen en altijd bereid andermans puin te ruimen. Er is één keiharde eis: we bestrijden elkaar op basis van argumenten en met open vizier. Powerplay is dan overbodig. Zeker via een intern partijblad.

Met vriendelijke groet,

Joost van Keulen
Fractievoorzitter VVD Groningen

25 thoughts on “Aan het weldenkende deel van de PvdA in Groningen

 1. Als partijpolitiek-neutrale betrokken Groninger hoop ik van harte dat er eens schoon schip wordt gemaakt in de Groningse politiek. Er worden bakken met geld uitgegeven aan prestigeprojecten (Meerstad, Tram, Forum) en kritische geluiden van onafhankelijke deskundigen en betrokken burgers worden stelselmatig genegeerd en uit het debat gehouden. Hoeveel miljoen is er onder verantwoordelijkheid van wethouder Karin Dekker al niet door het putje gespoeld? Iets van 200 miljoen? Gewoon foetsie, weg, verdwenen. Geld van de burger, dat is verdwenen in de zakken van dure consultants, projectdirecteuren en bevriende bouwbedrijven. Dat is toch wraakoproepend! Terwijl er ondertussen op zoveel dingen moet worden bezuinigd! Hoe kan je als College van B&W nou 200 miljoen kwijtraken en NIEMAND die politieke verantwoordelijkheid wil nemen?

  Fractievoorzitter De Rooij bewijst zijn partij geen goede dienst. In plaats van de belangen van zijn achterban te behartigen, is hij vooral bezig om zich zoveel mogelijk bij het College in te likken. Meneer vindt namelijk dat ie wethouder zou moeten worden, desnoods ten koste van één van de huidige PvdA-wethouders. Wat dat betreft zou ie niet misstaan in de PvdA Tweede Kamerfractie, waar het begrip “een dolk in de rug steken” alom bekend is; vraag maar aan Job Cohen. Ik vind het onbegrijpelijk dat de PvdA-leden dit soort gedrag accepteren. Je noemt het “powerplay”, maar ik noem dit “verhuftering van de politiek”.

  Politiek en democratie is bedoeld om verschillende ideologische standpunten met elkaar te verenigen en zo het beste voor de samenleving te bereiken. In Groningen is de democratie dood. Wat er hier gebeurt wordt bepaald door een kleine incrowd: wethouders Dekker, Schroor en De Vries, de top van RO/EZ, enkele bevriende consultants, woningcorporaties (zie dat Paleis van de Wansmaak op het Damsterdiep) en bouwbedrijven. Geen wonder dat de relatie met de Provincie zo slecht is. Het wordt tijd dat er schoon schip wordt gemaakt en dat de politiek doet wat ze moet doen. Met z’n allen de schouders eronder zetten om te zorgen dat we deze crisis te boven komen. Ik wens de Groningse politici (en hun achterban) veel wijsheid toe.

 2. Hoi Joost,

  Wat een sterke “inhoudelijke” reactie. En dan ook nog die samenzweringstheorieen van Kamminga aanmoedigen.

  Kom op,

  De VVD kan zo veel beter.

  Groeten,

  Roeland

 3. Dag Roeland,

  Wat een eer dat de trouwste secundant van generaal De Rooij mijn naam noemt! En mij nog wel van “samenzweringstheorieën” beschuldigt. Je zou natuurlijk ook inhoudelijk kunnen reageren. Ohnee, stom van mij, dat kan je natuurlijk niet. Want je weet dat het klopt wat ik zeg. Je weet welk machtsspelletjes er achter de schermen gespeeld worden, en welke rol bepaalde personen daarin vervullen. Je weet hoe het sommige PvdA-raadsleden werkelijk een rotzorg zal wezen of er een tram, Meerstad of Forum komt, zolang zij maar een leuke functie hebben. Een “inconvenient truth”, is het niet? Nog sneuer dan je inlikken bij het College is je inlikken bij een inlikker van het College. Sneu tot in de tweede graad, om het zo maar te zeggen. Maar ja, je moet toch wat als je geen noemenswaardige visie of politiek talent hebt…

  Als ik je een goedbedoeld advies mag geven: de burger is niet achterlijk en heeft heus wel door wie oprecht is en wie niet. Er zitten talenten in de PvdA-fractie, die echter altijd in de schaduw staan van de fractiemastodonten a.k.a. baantjesjagers. Geef die talenten een kans en je zal zien dat de PvdA weer een partij van het volk kan worden, in plaats van een partij die het volk ziet als een hinderlijk obstakel op weg naar de verwezenlijking van politieke prestigeprojecten.

  Vriendelijke groet,

  Arthur

 4. Toch wel jammer hoe de VVD-Groningen zichzelf hier zit te verheerlijken, maar dat zal wel gerechtvaardigd zijn omdat het op een van de eigen websites is. Laat ik voorop stellen dat ik ook geen voorstander ben van Arjan de Rooij noch van sociaal democraten of socialisten, maar ik dacht toch dat de VVD ook een rol gespeeld heeft bij veel van de financiële debacles in onze stad. Voor zover mijn geheugen mij niet inde steek laat was het de VVD die als een blaadje in de wind omdraaide en ‘voor’ stemde bij de Forumplannen toen hun ‘commerciële kabelbaantje’ mocht worden toegevoegd. Dit als klein voorbeeldje.

  In alle gevallen bent u allen schuldig aan de financiële problemen van de stad Groningen. Alle raadsleden, inclusief VVD-raadsleden, hebben te lang de aanstormende financiële problemen genegeerd of op zijn beloop gelaten bij een paar incompetente wethouders die de crisis genegeerd hebben. U allen bent meegegaan in de onzinnige hersenspinsel en ego projecten van het college die totaal geen economisch noemenswaardig doel dienen voor onze stad. De VVD-Groningen is misschien niet de ‘likkende partij’ in de raad, maar dat is ook alleen maar omdat de VVD geen wethouder heeft mogen leveren.

  Ergens had ik van een partij als de VVD toch wat meer visie verwacht met betrekking tot uw bijdrage aan het veiligstellen van de financiële positie en het weerstandsvermogen van de stad Groningen. Het zou uw partij sieren om samen met de andere liberalen in uw raad alles op alles zouden zetten om dit college en zijn burgemeester met pek en veren te verwijderen uit de Gemeente Groningen. Behoedt ons a.u.b. voor nog meer ellende!

  Met immer Trotse groet,

  Mike Tomale

 5. Dag Mike!
  De statenfractie ging akkoord met het Forum, wij niet. Als je verder nog voorbeelden hebt, graag.
  Ik wil je er wel op wijzen dat de Stadspartij ook al in de electorale vijver van “wij zijn tegen het establishment” vist. Bovendien doe je met de opmerkingen over het meegaan met “onzinnige hersenspinsels en egoprojecten” geen recht aan de werkelijkheid.
  Tot slot: waarom denk je dat de VVD geen wethouder mocht leveren?
  Groeten
  Joost

 6. Beste Joost, goeie inhoudelijke reactie. Jammer van de defensieve ondertoon.
  Groet, Mike

 7. Mike,

  Tot in 2009 ging ook de stadse VVD akkoord met het Forum. Een jaar voor de verkiezingen veranderde dit standpunt.

  De provinciale VVD was tegen het Forum, maar stemde in 2011 nadat ze in het college waren gekomen, voor het Forum.

  Raad eens wat de stadse VVD zou/zal doen wanneer zij in het college had gezeten of zal komen…

  Voor of tegen het Forum, in beide gevallen mag worden verwacht dat politieke partijen dit doen op basis van inhoudelijke argumenten vanuit de eigen overtuiging en niet louter op basis van opportnistische redenen ten behoeve van vermeend electoraal succes.

  Politici van het laatste soort noemen we draaikonten en zijn bovendien de baantjesjagers bij uitstek.

  Groeten, Roeland

 8. Mike!
  Roeland projecteert zijn eigen manier van politiek bedrijven nu op de VVD. Jammer, vooral omdat hij weet dat we al sinds 2005 zeggen dat er meer commerciële invulling moet komen in het Groninger Forum, dat dat niet is gebeurd en dat we daarom tegen hebben gestemd.

  Maar goed, Roeland heeft zichzelf allang gediskwalificeerd als raadslid. Het weblogbericht was dan ook niet voor hem bedoeld.

  Groeten,
  Joost

 9. Dag Joost,

  Ik vraag me echt af wie er nou gefrustreerd is. Ik laat het hier maar verder bij.

  Vriendelijke groeten,

  Roeland

 10. Dag Roeland!
  Ja? Ik dacht als ik nou boos word, dan wordt hij het wel met me eens.
  Groet en een goed weekend,
  Joost

 11. Wat betreft het stemgedrag van de Statenfractie van de VVD inzake het Groninger Forum op 6 juli 2011 heeft de heer Van der Schaaf wel een zeer sterk punt. Deze fractie is onder enorme (landelijke) druk geplaatst.

  VVD-gedeputeerde Mark Boumans is de man van 35 miljoen euro.

  N.B.: Wanneer verschijnt het GCC-rapport over de beoogde kabelbaan? Zijn er voldoende private geldschieters in deze barre economische tijd?

 12. Dag Kees,
  Je weet hoe ik daar over denk en ik voel me daar geenszins verantwoordelijk voor. Het verwijt van Roeland aan ons adres slaat nergens op.
  GCC-rapport heb ik geen zicht op, komt ongetwijfeld snel.
  Groeten
  Joost

 13. Waarom geen gezamenlijke optreden van VVD+CDA+Stadspartij en ev. anderen om met tram+forum te stoppen nu de financiele situatie dergelijke ambities onverantwoord maakt? Kan de heer van Keulen (VVD)aangeven wat hem tegenhoudt, ik heb begrepen dat het CDA en de Stadspartij reeds zover zijn.

 14. De heer Keulen dank voor deze reactie. Ik vergat nog toe te voegen de SP aan het rijtje: VVD, CDA. Stadspartij. Immers bij de bezuinigingen op diverse sociale regelingen zal de SP de achterban niet meer kunnen uitleggen waarom zij akkoord gingen (pluche) met forum+tram. Kan de heer van Keulen het voortouw nemen ? Ik lees wel dat hij het eens is maar hij vermeldt geen actie, zichtbaar voor de verontruste burgers.

 15. Ook de VVD is al jaren tegen deze projecten.

  Dat vond ik toentertijd ook zo dapper van de VVD terwijl ze in het college zaten ze zich in het NEE kamp bevonden in de aanloop naar het referendum over het forum in 2005.

 16. Dag Amanda!
  Het referendum ging niet over het Forum, maar over de aanpak van de oostwand. De plannen voor wat nu het Forum is waren toen nog vaag en niet uitgewerkt. Ook toen hebben wij al aangegeven dat er zeer nadrukkelijk plaats moest zijn voor commerciële partijen in wat nu het Forum heet. Toen dat maar niet kwam hebben wij tegen het Forum gestemd.

  Dat laat onverlet dat er wat moet gebeuren met de Oostwand.
  Groeten,
  Joost

 17. De Startnotitie van dec. 2004 ging zowel over de oostwand van de Grote Markt als over het HIGG, later het Groninger Forum genoemd, aan de Nieuwe Markt. In die zin was deze Startnotitie dubbelzinnig van aard. De VVD-fractie heeft zich in dec. 2004 achter deze Startnotitie geschaard.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Referendum_over_de_startnotitie-Grote_Markt_Oostzijde

  Citaat:

  “De startnotitie behelst de bouw van een nieuw plein, de Nieuwe Markt, achter de oostzijde van de Grote Markt, met daaraan het Groninger Forum (aanvankelijk Huis voor Informatie en Geschiedenis in Groningen, HIGG). Hiervoor is de sloop noodzakelijk van een aantal gebouwen aan de oostzijde van de Grote Markt en daarachter. Ook wordt de bestaande parkeergarage flink uitgebreid.”

  De informatie van Wikipedia is onvolledig, wat betreft de aanpak van de oostwand van de Grote Markt.

 18. Zie de Startnotitie van 3 december 2004, mede wat betreft de noodzakelijke bijdrage van het bedrijfsleven (citaat):

  “Wij stellen u voor te besluiten:

  I. de Startnotitie Grote Markt Oostzijde vast te stellen;

  II. het college uit te nodigen:

  – Het culturele programma – zoals verwoord in het plan voor het Huis van Informatie en Geschiedenis – samen met de initiatiefnemers verder uit te werken

  – Het commerciële programma voor de oostwand van de Grote Markt in samenwerking met potentiële ontwikkelaars verder uit te werken

  – Een voorontwerp stedenbouwkundig plan uit te werken, waarin de ruimtelijke en verkeerskundige consequenties van het culturele en het commerciële programma worden aangegeven.” Einde citaat.

  De VVD-fractie en de SP-fractie hebben na de uitslag van dit ongeldig gebleken referendum van 29 juni 2005 met deze Startnotitie ingestemd. Alleen de fractie van de Stadspartij Groningen ging niet akkoord. Ik herinner mij forse druk te hebben uitgeoefend op mevrouw Fleur Woudstra.

  De vraag is: hoe staat het met “het commerciële programma”? De onmisbare dominosteen…

  Zie verder mijn reacties van mei 2009 bij Eelco Eikenaar:

  http://eelcoeikenaar.sp.nl/weblog/2009/05/19/de-vvd-onnavolgbaar-en-inconsequent/

  Uiteraard wisten de Stadjers medio 2005 niet dat er zo’n kolossaal cultuurpaleis achter de oostzijde van de Grote Markt zou komen…

 19. Ja dat weet ik dat het referendum over de Oostwand ging, maar het gesprek op de weblogs van Remco Kouwenhoven en Willem Smink etc en de bijeenkomsten van het JA kamp ging het hoofdzakelijk over wat we nu noemen het Forum.

  En over commercie in het Forum ging het niet behalve dat er wat horeca in zou moeten komen en wat kleinzallige verkoop van boeken maar het gebouw Forum zou een aanzuigende werking hebben van commercie wat zich dan zou willen vestigen aan de Oostwand.

  Want zelf,s toen Jan Marijnissen op bezoek was in Groningen in aanloop van het referendum en zich liet ontvallen dat hij wel wat zag in een historisch museum werd daar dankbaar gebruik gemaakt van het JA kamp.

  Ja het referendum ging over de Oostwand maar daar zat wel het Forum met parkeergarage aan vast want anders zou er zich geen commercie willen vestigen aan de Oostwand zo werd er gezegd door het JA kamp.

 20. Kunt u nog mijn vraag beantwoorden van 4 maart welke acties de stad-VVD zal ondernemen samen met Stadspartij+ CDA+ ev. SP om tram+forum alsnog te doen afgelasten? Dank u.

 21. Behalve tegenstemmen?
  Er is een raadsmeerderheid voor deze projecten. Die laat zich niet meer op andere gedachten brengen. SP stemt altijd gewoon voor het Forum, dus die doen sowieso niet mee.

  Het kan zijn dat de tram in de bezuinigingsronde sneuvelt. Maar het Forum lijkt onaantastbaar.

 22. Ik ben maar een simpele burger met weinig verstand van politiek. Ik moet het dus voornamelijk hebben van de beeldvorming. Laat ik u vertellen, die is niet zo best en treft ook u als raadsleden van de PvdA en de VVD.

  Ondanks alle beweringen dat de VVD tegen deze projecten zou zijn zie ik nog steeds geen motie van wantrouwen of afkeuring verschijnen in de raad (Artikel 49 Gemeentewet) waar hoogstwaarschijnlijk in samenwerking met het CDA en de Stadspartij voldoende draagkracht voor zal zijn. Weliswaar geen meerderheid, maar er wordt wél een statement afgegeven wat toch enigszins de wethouders het gevoel moet geven dat het zo niet verder kan.

  De publiekelijke poppenkast die steeds gespeeld wordt in de commissie- en raadsvergaderingen is een aanfluiting voor onze democratie. Het ‘grote spel’ – als we de politiek even zo mogen noemen- speelt zich af achter gesloten deuren met hoge ambtenaren en wethouders, uit het zicht van de burger.

  Terecht dat de heer Huizinga opmerkt dat de notitie dubbelzinnig van aard was en de VVD dus voor stemde. Indien wij een verkeerd beeld hebben gekregen hierover hoor ik dat graag.

  Met bezorgde doch immers Trotse groet,

  Mike Tomale

Comments are closed.