Welkom

@JoostvanKeulenVVD Groningen

Er gaat niets boven Groningen

Dit is de website van Joost van Keulen, wethouder Economische Zaken, Stadsbeheer, P&O en Evenementenbeleid in Groningen. U kunt via deze pagina op de website van de gemeente Groningen contact met mij opnemen.

Hier vindt u meer informatie over de economie van Groningen en hier staat het portaal van de startup-scene in onze stad.

Social media

Over Groningen

Inwoners
200448
Studenten
56478
Bedrijven
15712
Gem. Leeftijd
35
 

VVD FACEBOOK

Afgelopen woensdag was het weer tijd voor een #raad050. Er werd onder andere besloten het college met meetbare doelstellingen moet komen voor het project ‘Ondernemen in de bijstand’. Daarnaast werd gesproken over de bedrijfsbeëindiging van Veiligheidszorg Noord.

De gemeente start deze maand met de pilot ‘Ondernemen in de bijstand’. Deze pilot moet ervoor zorgen dat er meer mensen uit de bijstand vloeien. Voor de #VVD is deze pilot een goede mogelijkheid om ondernemerschap te stimuleren en mensen met een bijstandsuitkering te activeren. Samen met onder andere het CDA heeft de VVD een motie ingediend om het college aan te sporen concrete doelen voor de pilot te bepalen. Zonder deze doelen kan het succes van de pilot namelijk niet worden gemeten.

Daarnaast werden de gevolgen van de bedrijfsbeëindiging van Veiligheidszorg Noord (VZN) besproken. VZN is in 1996 opgericht om - gesteund met diverse overheidssubsidies - mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Inmiddels zijn alle subsidies achter dit concept verdwenen en kan deze manier van inhuren niet meer uit. Een bedrijfsbeëindiging is onvermijdelijk, omdat de stad Groningen op dit moment ongeveer de helft van de mensen van VZN inhuurt. Daar de gemeente zelf in het verleden dit “bedrijf” heeft opgericht, heeft de gemeente naar mening van de VVD ook een verantwoordelijkheid jegens de werknemers van VZN. Dit betekent volgens de VVD echter niet dat iedereen in dienst van de gemeente moet komen. Het is immers ook mogelijk om in een aanbesteding eisen te stellen zodat het personeel van VZN overgenomen wordt. Hoewel de VVD dit anders ziet, heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten dat de gebouwenbeveiligers van Veiligheidszorg Noord alsnog door de gemeente in dienst worden genomen. De VVD betreurt dit. ‘Door de beveiligers mee te nemen in een aanbesteding, zijn deze mensen gegarandeerd van hun baan. De beveiligers zijn beter af bij een bedrijf dan bij een krimpende gemeente’, aldus fractievoorzitter Sabine Koebrugge. Ondanks dat ook de burgemeester aangaf dat deze mensen bij een bedrijf beter af zijn, besloot de gemeenteraad dus anders.

Ook werd er besloten dat het WIJ-team in Beijum een nieuw gebouw krijgt. Wijkbewoners kunnen bij dit team terecht als zij vragen hebben of ondersteuning nodig zijn op het gebied van zorg en welzijn. Vanuit deze nieuwe centrale plek zou dit team beter kunnen werken.

Tenslotte besloot de gemeenteraad tot een investering in het Zeefgebouw op het Suikerunieterrein. Door deze investering kan het gebouw ook in de winter worden gebruikt voor evenementen. ‘Investering in het Zeefgebouw is hard nodig, omdat het gebouw nu niet bestand is tegen vrieskou. Het gebouw zal anders onbruikbaar worden’, aldus VVD-raadslid Max Blom.

De volgende raadsvergadering zal plaatsvinden op 28 oktober.
... Lees meerZie minder

#VVD wil duidelijkheid: wel of geen basisinkomen?

De onduidelijkheid houdt aan. Gaat de gemeente Groningen nu wel of niet experimenteren met een basisinkomen? In sommige media leest de VVD gemeenteraadsfractie van wel. In de commissie Werk & Inkomen hoort de VVD de wethouder zeggen dat er geen plannen zijn voor een basisinkomen. De VVD wil duidelijkheid en stelt schriftelijke vragen.

In de commissie Werk & Inkomen gaf het college 16 september naar aanleiding van de woordvoering van de VVD juist aan dat het niet van plan is een basisinkomen in te voeren. Desondanks heeft de VVD gemeenteraadsfractie de afgelopen dagen uit de media moeten vernemen dat Groningen met drie andere gemeenten een plan moet maken voor ‘gratis geld’ ofwel een ‘ongeclausuleerd basisinkomen’. En gaven sommige media vandaag aan dat de gemeenten Utrecht, Tilburg, Groningen en Wageningen ‘willen experimenteren met een basisinkomen voor mensen in de bijstand’.

De VVD wil duidelijkheid. Is de berichtgeving in de media een correcte weergave van de feiten? De VVD-fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Wil de gemeente Groningen nu wel of geen ‘ongeclausuleerd basisinkomen’ verstrekken? En hoe verhoudt dit zich tot de uitspraak van de wethouder in de commissie Werk & Inkomen van 16 september dat het college niet van plan is om een basisinkomen in te voeren?

De VVD fractie is voor aanpassingen aan de bijstand die de stap naar werken eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Zoals het recente collegevoorstel om de stap naar ondernemen vanuit de bijstand te bevorderen. De VVD is echter tegen het basisinkomen, aangezien dit onder andere zeer hoge kosten en lastenverzwaringen met zich meebrengt en werken ontmoedigt. Woordvoerder Jasper Honkoop: ‘De VVD ziet een kans om de stap naar werken en ondernemen vanuit de bijstand aantrekkelijker en eenvoudiger te maken. Die kans moet benut worden en daar zijn wij uiteraard voor. De VVD is niet voor een blijvend voorwaardenvrije bijstand of basisinkomen. Een basisinkomen stimuleert mensen niet om in hun eigen inkomen te voorzien. En werkt dus niet als springplank, maar juist als hangmat'.
... Lees meerZie minder

Gerard ten Brink, Mada Miesen en 4 anderen vind ik leuk

Reageer

UITNODIGING BEZOEK CENTRALE RWE

Op vrijdag 16 oktober gaat de VVD van 14.00 tot 16.30 uur op bezoek bij de centrale van de RWE in de Eemshaven. Het bezoek zal bestaan uit een presentatie en een rondleiding. Een interessante kans voor iedereen die wel eens een energiecentrale van dichtbij wil bekijken.

Voor dit bezoek kunt u zich via e-mail opgeven, onder vermelding van uw naam. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, indeling vindt plaats op volgorde van aanmelding. Meld u dus zo spoedig mogelijk aan, maar in ieder geval vóór 1 oktober.

Wanneer: 16 oktober 2015, van 14.00-16.30 uur
Waar: RWE Eemshaven (eigen vervoer)
Opgave: via e-mail: elisabethakkerman@yahoo.com, in verband met beperkt aantal deelnemers zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 oktober!

Als u nog vragen heeft, kunt u die ook versturen naar het bovenstaande e-mailadres. We hopen jullie te kunnen begroeten op 16 oktober!
... Lees meerZie minder

Jaap Borg, Sabine Koebrugge en 1 ander vind ik leuk

Reageer

Gratis geld bestaat niet; een betere bijstand wel #raad050

Afgelopen week was de Week van het #Basisinkomen. In plaats daarvan kan beter een Week van het Eigen Inkomen worden georganiseerd, stelt #VVD’er Jasper Honkoop.

Groningen experimenteert met een eerste basisinkomen: een voorwaardenvrij inkomen van de staat voor alle (volwassen) Nederlanders. Het is daar tenslotte dat de eerste Nederlander, Frans Kerver, een jaar lang een basisinkomen van duizend euro per maand ontvangt. Hij krijgt dit geld overigens niet van de gemeente, maar via crowdfunding.

Het basisinkomen wordt als oplossing gezien voor verschillende problemen. Zo zou het niet langer nodig zijn om ambtenaren in te zetten voor reïntegratie en fraude-inspectie. Ook zou de armoedeval vervallen: wie nu wil werken vanuit de bijstand verliest bijstand en toeslagen. Het basisinkomen wordt niet gekort als je gaat werken - dus is er ook geen verlies van (basis)inkomen. Verder zou het vervallen van de controles die bij de bijstand en de toeslagen horen, bevrijdend werken. Zo gaf Frans Kerver eerder aan dat met het basisinkomen mensen zich weer meer gaan richten op andere zaken naast geld verdienen, dingen die ze leuk vinden.

Maar wat kost een basisinkomen? Volgens voorstander Rutger Bregman zo’n €194 miljard. Hiervoor ging Bregman uit van 960 euro per maand (de armoedegrens volgens CBS). Bij een meer bescheiden 760 euro vanaf 21 jaar, nog altijd op netto €30 miljard extra uitgaven. De reeds meegenomen besparing op ambtenaren (enkele miljarden) valt bij dergelijke bedragen in het niet.

Om een basisinkomen mogelijk te maken moet de belasting dus flink omhoog. De armoedeval vervalt omdat werkelozen niet langer inkomen hoeven in te leveren bij het aannemen van werk. Maar in plaats daarvan worden alle Nederlanders geconfronteerd met veel hogere belastingen op werken. Zouden Nederlanders meer of minder gaan werken bij hogere belastingen? Logica (en het CPB) zeggen het laatste.

En dan... het bevrijdende karakter van gratis geld voor iedereen. Het bevrijdende karakter van werk moet niet onderschat worden. Werk kan, naast het broodnodige eigen inkomen, veel bieden: een professionele omgeving om talenten te ontwikkelen, een bijdrage aan een bedrijf en aan de samenleving. Werk is per definitie sociaal (je kan je arbeid of product niet aan jezelf verkopen) en gaat sociaal isolement tegen.

Waarom dan een basisinkomen invoeren dat werken juist ontmoedigt? En: al die mensen die werken, doen dit dus niet alleen voor zichzelf maar brengen daarmee ook geld in het laatje voor de staat. Waarmee zaken als defensie, onderwijs en… de bijstand betaald wordt.

In plaats van werken te ontmoedigen met het basisinkomen, kan beter het opstarten van een onderneming vanuit de bijstand aantrekkelijker en eenvoudiger worden gemaakt. Groningen kent nu een collegevoorstel voor zo’n experiment. Zo worden ervaren ondernemers gekoppeld aan starters en krijgen dezen ondersteuning bij boekhouden, belastingaangifte, een marketingplan of marktonderzoek.

Gedurende de pilot mag de bijstandsgerechtigde inkomsten verwerven. En, voor de VVD belangrijk: blijkt een ondernemingsplan verliesgevend, dan is deelname aan het experiment niet mogelijk en is de onderneming eenmaal levensvatbaar, dan stopt de bijstand (het is tenslotte geen basisinkomen).

Laten wij hopen dat dit experiment binnen een jaar tientallen zelfstandige ondernemers oplevert. En laten wij volgend jaar met hen een week lang vieren hoe zij, net als miljoenen andere Nederlanders, een Eigen Inkomen hebben.
... Lees meerZie minder

Naar Facebook