Welkom

@JoostvanKeulenVVD Groningen

Er gaat niets boven Groningen

Dit is de website van Joost van Keulen, wethouder Economische Zaken, Stadsbeheer, P&O en Evenementenbeleid in Groningen. U kunt via deze pagina op de website van de gemeente Groningen contact met mij opnemen.

Hier vindt u meer informatie over de economie van Groningen en hier staat het portaal van de startup-scene in onze stad.

Social media

Over Groningen

Inwoners
200448
Studenten
56478
Bedrijven
15712
Gem. Leeftijd
35

VVD AGENDA

No upcoming events

 

VVD FACEBOOK

VVD Groningen heeft 54 nieuwe foto's toegevoegd aan het album Ondernemersevent 2015.

Op maandagavond 16 november vond het ondernemersevent plaats in Huize Maas.

Meer informatie over dit event is te vinden op: www.ondernemers050.nl

©Foto Koos Boertjens
... Lees meerZie minder

Op maandagavond 16 november vond het ondernemersevent plaats in Huize Maas. 

Meer informatie over dit event is te vinden op: www.ondernemers050.nl 

©Foto Koos Boertjens

VVD Groningen heeft een foto van VVD gedeeld.

Doe jij aan sport of ben je sportvrijwilliger? Vertel ons dan hoe we kunnen helpen jouw sport nog beter te maken!
... Lees meerZie minder

Naar Facebook

Verslag Groninger ondernemersevenement

Vorige week maandagavond kwamen bijna 100 ondernemers, VVD leden en vertegenwoordigers bijeen om onder leiding van ondernemer en televisiepresentator Frits Huffnagel de belangrijkste items op de Groninger ondernemersagenda te bespreken. Naast een vertegenwoordiging van de gemeentelijke en provinciale VVD fractie en wethouder Joost van Keulen was kamerlid Erik Ziengs beschikbaar om vragen over de landelijke politiek direct te beantwoorden. In zes verschillende blokken konden vertegenwoordigers van verschillende branches hun licht laten schijnen op positieve en negatieve ontwikkelingen in de relatie tussen ondernemers en de politiek.

Detailhandel
In het eerste blok kwam de detailhandel aan het woord vertegenwoordigd door Erik Bos (V&D), Nancy Zoutman (Tonika Music) en Berend Ziengs (De Schoenenfabriek). Erik Bos geeft aan positief te zijn over de ontwikkelingen in de binnenstad. Er is weinig leegstand en de retail in Groningen zal de komende jaren niet gaan krimpen maar juist verder gaan groeien. Hij zou graag zien dat er in combinatie met de kennisinstituten een meerjarenplan voor de binnenstad wordt ontwikkeld. Nancy Zoutman geeft aan dat zij met haar winkel uit de binnenstad is vertrokken. Buiten de binnenstad heeft zij een veel grotere winkel betrokken en ook geen last meer van de parkeerproblemen aldaar. Groningen is wat haar betreft een prima stad waar, als je je als ondernemer fatsoenlijk gedraagt, alles mogelijk is. Wel vindt zij het jammer dat er dit jaar geen ijsbaan komt en vindt dat er meer aan de marketing voor Groningen over de grens moet worden gedaan. Op landelijk niveau maakt zij zich zorgen over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Deze wet maakt het voor kleine ondernemers moeilijk om personeel aan te nemen. Kamerlid Erik Ziengs geeft aan dat dit een afspraak is die in het sociaal akkoord is gemaakt en dat deze wet over twee jaar geëvalueerd zal worden. Berend Ziengs is ook tevreden over de ontwikkelingen in de binnenstad en geeft aan nooit uit de binnenstad te willen vertrekken. Hij zou graag zien dat er een attractiepark naar Groningen wordt gehaald. De ondernemers geven aan online verkoop eerder als een mogelijkheid dan als een bedreiging te zien.

Vanuit de zaal geeft Niemeijer directeur Arthur Dresen aan zich zorgen te maken over de verhoging van de accijns op shag. Dit zou voor zijn fabriek en daarmee de werkgelegenheid in Groningen vervelende gevolgen kunnen hebben. Erik Ziengs geeft aan dat hij dit ook een onzalig voorstel vindt maar dat het gezien de verhoudingen in de Tweede Kamer lastig van tafel zal zijn te krijgen.

Agrarische bedrijven
De agrarisch ondernemers Bart Schuitema (Akkerbouwer en bestuurslid Groninger Agrarisch Jongeren Kontakt) en Alma den Hertog (Melkveehouder en interim voorzitter LTO) willen vooral ruimte om te ondernemen. Op dit moment zit de gehele intensieve veehouderij in de provincie op slot en wordt bovendien in een kwaad daglicht gesteld. Dit terwijl de agrarische sector volgens een onderzoek van TNS Nipo van de Nederlander gemiddeld een 7,6 krijgt. Om te kunnen blijven concurreren zullen de intensieve veehouders hun omzet moeten uitbreiden maar dit wordt op dit moment door provinciaal beleid bijna onmogelijk gemaakt. Mirjam Wulfse en Matthijs Oosterhuis geven aan dat de VVD op dit moment de enige partij is in de Provinciale Staten die zich hard maakt voor de boeren. Zij zullen er alles aan doen de beperkingen terug te draaien, maar gezien de opstelling van de andere fracties, inclusief het CDA, zal dit moeilijk worden. Tot slot geeft mevr. Den Hertog nog aan dat enkele boeren in het gebied van Meerstad zich zorgen maken over de OZB-verhoging nu hun grondgebied van Slochteren naar Groningen verhuisd. Ook pleit zij net als onze provinciale fractie voor snel internet in het buitengebied.

Online ondernemers
De online ondernemers Stef van der Ziel (Jetstream) en Mark Vletter (Voys) maken zich zorgen over de toenemende aantasting van de privacy door overheden onder het mom van terrorisme bestrijding. Zij geven aan nu met plezier in Groningen te zitten maar hun bedrijven ook makkelijk te kunnen verplaatsen naar het buitenland. Daarom pleiten zij voor een verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie op de internationale markt. Geen aantasting van de privacy, lage belastingen, minder subsidie en geen oneerlijke concurrentie. Nederland hoort op dit moment samen met België en Denemarken tot de duurste landen van Europa.

Vertegenwoordigers van ondernemers
Als vertegenwoordigers van verschillende ondernemers komen daarna Mark Ringnalda (aanjager experiment Zwanestraat), Henk Bos (VBZO) en Bert Oost (VBNO) aan het woord. Mark Ringnalda geeft aan dat de Zwanestraat door een goede samenwerking tussen politiek en ondernemers een stuk is verbeterd. Zo is het gelukt meer diversiteit in de straat te krijgen, is het uitstallingsbeleid verruimd, zijn er bloembakken geplaatst en treed de handhaving meer als gastheer dan als controleur en bonnenschrijver op. Mocht een van de winkeliers zich niet aan de regels houden dan wordt dit zoveel mogelijk onderling opgelost. Bert Oost geeft aan dat hij over het algemeen heel tevreden is. Veel ondernemers wonen ook in de buurt en dit zorgt voor een prettig klimaat. Wel zou hij graag zien dat de gemeente initiatieven van ondernemers wat eerder omarmt, zoals bij het fietsbrug langs de busbaan of de kabelbaan. Het hoeft niet beslist altijd in deze vorm, maar de gemeente zou wel wat meer met de ondernemer mee kunnen denken. Henk Bos geeft aan dat hij na een revitalisering van de buurt werk heeft gemaakt van een lelijke en voor vrachtwagens moeilijk te aan te rijden rotonde. Uiteindelijk hebben de ondernemers deze rotonde zelf aangepakt maar het hele proces met de gemeente heeft anderhalf jaar geduurd. Daarna wilden de ondernemers bordjes plaatsen om aan te geven dat zij deze rotonde mogelijk hebben gemaakt, maar ook dit was een lang proces dat uiteindelijk door het plaatsen van een bijenhotel kon worden opgelost. Dit zou wat hem betreft dus eigenlijk sneller en minder omslachtig moeten verlopen.Wel is het zo dat onder het huidige college beter dan ooit naar de ondernemers wordt geluisterd.

Life Science
Namens de life sciences bedrijven zijn Mike de Leeuw (InGell Labs), Thomas Cremers (Brains Online) en Jan Hendriks (InnoCore) aanwezig. Zij geven aan dat academisch onderzoek naar ziektebestrijding in Nederland tot de wereldtop behoort. Het is alleen jammer dat het MKB in dit onderzoek is ondervertegenwoordigd. Dit komt doordat het om jarenlang onderzoek gaat waar moeilijk financiering voor is te vinden. In België is er bijvoorbeeld een regeling waardoor financiers van dit soort onderzoek verschillende belastingvoordelen hebben. Ook pleiten zij voor het behouden van de verschillende subsidieregelingen, omdat mogelijkheden voor winstaftrek nutteloos zijn, wanneer in de opstartfase alleen maar verliezen worden geleden. Wel is een probleem bij de subsidies dat deze op dit moment veelal te laat uitbetaald worden. De laatste jaren loopt de samenwerking tussen deze bedrijven en de kennisinstituten in Groningen steeds beter.

Horeca
De horecaondernemers zijn Jan Bas van Aalderen (Diner-café Soestdijk en voorzitter KHN regio Groningen) en Sepp Jansen (Bax bier). Sepp Jansen geeft aan dat hij zijn bedrijf eerst op het Suikerunie terrein wilde vestigen. Aangezien daar te weinig schot in zit is uiteindelijk gekozen voor de Friesestraatweg. Over het algemeen is de horeca heel tevreden. Een probleem is dat er weinig overleg is geweest over de vele daghoreca die er de laatste jaren bij is gekomen en de branchevervaging. Op zich hebben de horecaondernemers er geen problemen mee dat andere ondernemers ook een drankje bij hun product mogen schenken maar dan wel onder dezelfde regels. Dan zou betekenen dat ook de Drank- en Horecawet moet worden herzien. Erik Ziengs geeft aan dat de VVD ook pleit voor een gelijk speelveld voor ondernemers.

De avond werd afgesloten met een netwerkborrel. Tijdens deze borrel hadden de ondernemers de gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar en met de aanwezige VVD-ers.

Al met al een interessante en gezellige avond waarbij veel verschillende onderwerpen werden besproken. Voor de VVD is het belangrijk om te weten wat er onder ondernemers leeft. Dit evenement heeft voor de verschillende fracties weer input opgeleverd. Gezien het succes van deze bijeenkomst zal de VVD Groningen in de toekomst vaker van dit soort evenementen organiseren. Een dergelijke grootschalige bijeenkomst, waarbij verschillende sectoren aan het woord zijn, zal dan jaarlijks georganiseerd worden en tussendoor kleinere bijeenkomsten met ondernemers uit dezelfde sector.
... Lees meerZie minder

Richard ter Veen, Johan Oosterhuis en 8 anderen vind ik leuk

VVD GroningenHeeft u interesse in een van deze bijeenkomsten? Wij spreken u graag. Indien u uw contactgegevens hier achterlaat, nemen wij contact met u op. www.ondernemers050.nl/contact/

1 week geleden
Avatar

Reageer